Αιτίες της ακούσιας εγκυμοσύνης

Η ακούσια εγκυμοσύνη προκύπτει από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις είναι συνηθισμένη.1

Σε μεγάλη Ευρωπαϊκή έρευνα όπου συμμετείχαν πάνω από 7000 σεξουαλικά ενεργές γυναίκες, το 30% ανέφερε ότι, τουλάχιστον μία φορά τους 12 τελευταίους μήνες, συνευρέθηκε χωρίς προφύλαξη1

Αυτές οι συχνές σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλάξεις δεν συμβαίνουν σε κάποιον συγκεκριμένο πληθυσμό αλλά αδιακρίτως, ανεξάρτητα από την ηλικία, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και την οικογενειακή κατάσταση.1

Η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις μπορεί να συμβεί ακόμη κι όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί συνειδητά να το αποφύγει

Η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις μπορεί να προκύψει όταν το ζευγάρι δεν χρησιμοποιεί κάποια αντισύλληψη,1 συμπεριλαμβανομένης της διακεκομμένης συνουσίας («τράβηγμα»).2 Μπορεί, επίσης, να συμβεί όταν το ζευγάρι προσπαθεί συνειδητά να το αποφύγει.  Για παράδειγμα, η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα:

– Τυχαίου προβλήματος του προφυλακτικού1 (έχει σπάσει, βγήκε από τη θέση του, δεν τοποθετήθηκε έγκαιρα)

– Προβλημάτων λήψης των αντισυλλητικών χαπιών1 π.χ. ξεχάστηκε η λήψη ενός χαπιού

– Προσωρινής διακοπής της τακτικής αντισύλληψης1

– Μη εφαρμογής εμπλάστρου ή κολπικού δακτυλίου1
Η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα επίθεσης (βιασμού).

Η πλειοψηφία των γυναικών δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες περιστάσεις που να εξηγούν την έλλειψη ή την αποτυχημένη εφαρμογή αντισυλληπτικής μεθόδου.1 Μόνο ένα μικρό ποσοστό αναγνώρισε ότι ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται να επηρέασαν τη συμπεριφορά τους, καθιστώντας πιο πιθανή την αποτυχημένη εφαρμογή αντισυλληπτικής μεθόδου.1

Αυτοί οι παράγοντες περιελάμβαναν νέο σύντροφο ή διάλυση μιας σχέσης, ταξίδι, επίδραση αλκοόλ ή χρήση νέας μεθόδου αντισύλληψης.1

Παραπομπές
1.Δεδομένα στο αρχείο. Αναφορά HRA Pharma. Γυναίκες και επείγουσα αντισύλληψη το 2012.  Μία Ευρωπαϊκή Έρευνα.
2.Trussell J. Contraception 2011. 83: 397-404.