Αποτελεσματικότητα ellaOne® έναντι λεβονοργεστρέλης

Το ellaOne® ελαττώνει σημαντικά τον κίνδυνο ακούσιας εγκυμοσύνης σε σύγκριση με τη λεβονοργεστρέλη.1

Μία μετα-ανάλυση των δύο μεγάλων μελετών που αφορούσαν άμεση σύγκριση μεταξύ ellaOne® και λεβονοργεστρέλης κατέδειξε ότι ο κίνδυνος εγκυμοσύνης ήταν σημαντικά μειωμένος με την οξική ουλιπριστάλη σε σύγκριση με τη λεβονοργεστρέλη:1

more

Τι σημαίνει για σας όταν μία γυναίκα ζητά τη βοήθειά σας;

trombonebackbottom
 

Ο κίνδυνος εγκυμοσύνης είναι:

Λήψη εντός

 • 24h
 • 72h

από τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις

 • Χωρίς
  επείγουσα αντισύλληψη
 • Με
  λεβονοργεστρέλη
 • Με
  ellaOne®
 • arrow
  5.5 %
  5.5 %
 • arrow
  2.3 %
  2.2 %
 • arrow
  0.9 %
  1.4 %

P- value: 0.035

P- value: 0.046

Δύο συγκριτικές μελέτες μη κατωτερότητας έδειξαν ότι το ellaOne® είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό με τη λεβονοργεστρέλη στην αποφυγή της εγκυμοσύνης.1,2

 

Παραπομπές
1.Glasier AF και συνεργάτες. The Lancet 2010; 375: 555-562.
2.Creinin M και συνεργάτες. Obstet Gynecol 2006; 108(5): 1089–1097.
3.Αναφορά HRA Pharma. Γυναίκες και επείγουσα αντισύλληψη το 2012. Μία Ευρωπαϊκή Έρευνα.