Αποφύγετε τη σύγχυση μεταξύ επείγουσας αντισύλληψης και τακτικής αντισύλληψης

Είναι σημαντικό οι γυναίκες να κατανοήσουν ότι το ellaOne® δεν είναι τακτική μορφή αντισύλληψης.1 Η επείγουσα αντισύλληψη δεν είναι 100% αποτελεσματική και δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο οι τακτικές αντισυλληπτικές μέθοδοι.

Είναι σημαντικό οι γυναίκες να κατανοήσουν ότι το ellaOne® δεν τις προστατεύει από την εγκυμοσύνη εάν έλθουν ξανά σε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις μετά τη λήψη του ellaOne®. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν αξιόπιστη αντισυλληπτική μέθοδο φραγμού (προφυλακτικό) έως την επόμενη έμμηνο ρύση τους, ακόμη κι αν λαμβάνουν ορμονική αντισύλληψη.2 Η επείγουσα αντισύλληψη δεν αντενδείκνυται στις γυναίκες που χρησιμοποιούν αντισύλληψη από το στόμα, ωστόσο επιβάλλεται να διαβάσουν πρώτα το φύλλο οδηγιών για να ενημερωθούν σχετικά με τη συνέχιση της αντισύλληψης από το στόμα κατά τον μήνα στον οποίο χρησιμοποίησαν το ellaOne.®2 Το φύλλο οδηγιών διατίθεται και ηλεκτρονικά.

 

Παραπομπές
1.Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ellaOne®
2.Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ασθενών ellaOne®