Από την ωορρηξία, στη γονιμοποίηση, στην εγκυμοσύνη

Καθώς η γυναίκα δεν μπορεί να γνωρίζει πότε έχει ωορρηξία, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος γονιμοποίησης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η εμφύτευση γίνεται 6-12 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση.1 Μόλις ολοκληρωθεί, ξεκινά η εγκυμοσύνη.2

Graphs Pharma8

Η εγκυμοσύνη ξεκινά όταν το γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτευθεί στα τοιχώματα της μήτρας. Αυτός ο ορισμός είναι σημαντικός για να διακριθούν τα αντισυλληπτικά που προλαμβάνουν την εγκυμοσύνη από τα αμβλωτικά που διακόπτουν την εγκυμοσύνη. 2,3

Όταν οι γυναίκες έρχονται σε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, δεν μένουν αμέσως έγκυες. Η εγκυμοσύνη μπορεί να συμβεί τουλάχιστον 6 ημέρες μετά την επαφή (όταν το γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτευτεί στη μήτρα).

Πολλές γυναίκες δεν καταλαβαίνουν πότε ξεκινά η εγκυμοσύνη. Πιστεύουν ότι ξεκινά τη στιγμή της σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις.  Για 5 ημέρες μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, η γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έγκυος από αυτή την επαφή, γιατί δεν μπορεί να έχει γίνει ακόμη εμφύτευση. Αυτή η λανθασμένη πεποίθηση όμως κάνει πολλές γυναίκες να αισθανθούν ενοχές για τη χρήση επείγουσας αντισύλληψης αφού πιστεύουν, εσφαλμένα, ότι πρόκειται για μορφή άμβλωσης.4

 

Παραπομπές

1.Wilcox AJ και συνεργάτες. NEJM 1999. 340(23): 1796-1799.

2.Gold RB. The Guttmacher Report on Public Policy 2005. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα http://www.guttmacher.org/pubs/tgr/08/2/gr080207.pdf. Πρόσβαση Ιούνιος 2013.

3.Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. Guideline on Emergency contraception 2012. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα http://www.fsrh.org/pdfs/CEUguidanceEmergencyContraception11.pdf. Πρόσβαση Ιούνιος 2013.
4.Δεδομένα στο αρχείο. Αναφορά HRA Pharma. Γυναίκες και επείγουσα αντισύλληψη το 2012.
Μία Ευρωπαϊκή Έρευνα.