Γιατί το ellaOne® είναι το πιο αποτελεσματικό;

Για να κατανοήσετε καλύτερα γιατί το ellaOne® είναι το πιο αποτελεσματικό χάπι επείγουσας αντισύλληψης, να θυμάστε ότι

more

Το ellaOne® είναι πλέον διαθέσιμο απευθείας από εσάς, χωρίς ιατρική συνταγή.

trombonebackbottom

 

intro-1-cross

 

Παραπομπές
1.Wilcox AJ και συνεργάτες BMJ 2000; 321: 1259-62.
2.Wilcox AJ και συνεργάτες. N Engl J Med 1995. 333: 1517-21.
3.Brache V και συνεργάτες. Contraception 2013; 88(5): 611-618.
4.Glasier AF και συνεργάτες. The Lancet 2010; 375: 555-562.