Επίπεδο χρήσης επείγουσας αντισύλληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 30% των γυναικών ηλικίας 16-45 ετών ανέφερε τουλάχιστον μία σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις τους 12 τελευταίους μήνες.1

Το 76% αυτών των γυναικών δεν χρησιμοποίησε επείγουσα αντισύλληψη, υποβάλλοντας τον εαυτό τους στον κίνδυνο ακούσιας εγκυμοσύνης.1

Graphs Pharma10

Οι λόγοι που παρατέθηκαν για τη μη χρήση επείγουσας αντισύλληψης περιελάμβαναν τους ακόλουθους:1

• Ελλιπής ενημέρωση για τον κίνδυνο εγκυμοσύνης

• Αδυναμία σύνδεσης με την επείγουσα αντισύλληψη – «δεν τους ήρθε στο μυαλό»

• Έλλειψη γνώσης για τη σχέση μεταξύ χρόνου λήψης και αποτελεσματικότητας

• Ζητήματα πρόσβασης

• Λανθασμένες αντιλήψεις για την επείγουσα αντισύλληψη ή φόβος επίκρισης/αμηχανίας

Η επείγουσα αντισύλληψη προσφέρει στις γυναίκες μία τελευταία ευκαιρία αποφυγής της εγκυμοσύνης μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, ωστόσο τα επίπεδα χρήσης της παραμένουν χαμηλά.

more

Οι γυναίκες που λαμβάνουν επείγουσα αντισύλληψη κατανοούν ότι πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα1

Από τις γυναίκες που έλαβαν επείγουσα αντισύλληψη, η μεγάλη πλειοψηφία (87%) την έλαβε εντός 24 ωρών ενώ μόλις το 10% περίμενε την επόμενη ημέρα.1 Η λήψη επείγουσας αντισύλληψης μετά από 72 ώρες είναι σπάνια.1

 

Για να διασφαλιστεί μέγιστη αποτελεσματικότητα, είναι σημαντικό να ληφθεί η επείγουσα αντισύλληψη όσο νωρίτερα γίνεται μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις.

trombonebackbottom
Παραπομπές

1. Χρήση και αντιλήψεις για την επείγουσα αντισύλληψη: Έρευνα γυναικών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες
Rossella E. Nappi, Paloma Lobo Abascal, Diana Mansour, Thomas Rabe, Raha Shojai και για την Ομάδα Μελέτης Επείγουσας Αντισύλληψης