Επιπτώσεις των ακούσιων εγκυμοσυνών στη δημόσια υγεία

Σε σύγκριση με την εκούσια εγκυμοσύνη, οι ακούσιες εγκυμοσύνες έχουν πιθανή επίπτωση στη δημόσια υγεία.

Πιθανή επίπτωση στην υγεία, σε σύγκριση με την εκούσια εγκυμοσύνη

Γυναίκες

• Μεγαλύτερες πιθανότητες να υιοθετήσουν συμπεριφορά που μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους για το μωρό, π.χ κάπνισμα και αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης1
•  Πιο καθυστερημένη προγεννητική φροντίδα2
Αυξημένος κίνδυνος κατάθλιψης πριν και μετά τη γέννηση του μωρού1
• Έντονες διαταραχές διάθεσης, π.χ. περισσότερο άγχος στους 12 μήνες που ακολουθούν τη γέννηση1
• Αναταραχή στη ζωή της γυναίκας, διακοπή σπουδών, διακοπή καριέρας, άγχος και συνέπειες για τη ζωή της2

Παιδιά

• Αυξημένος κίνδυνος ανεπαρκούς απόδοσης στο σχολείο ή παραμέλησης1
• Όταν η μητέρα είναι μικρότερη των 17 ετών, το παιδί ξεκινά το σχολείο με γνωστικές ελλείψεις, ελλειμματική γνώση και ανάπτυξη της γλώσσας3
• Είναι πιθανότερο να χρειαστεί ψυχιατρική θεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας) κάποια στιγμή στη ζωή του (αυτή η μελέτη παρακολούθησε παιδιά μέχρι την ηλικία των 35 ετών)4

Σχέσεις

•Σε ζευγάρια, χαμηλότερα επίπεδα θετικής αλληλεπίδρασης στους 3, 12 και 24 μήνες μετά τη γέννηση1

 

Σε μακροεπίπεδο, η δημόσια υγεία, τα συστήματα υγείας και οι οικονομικές επιπτώσεις της ακούσιας εγκυμοσύνης είναι επίσης αξιοσημείωτα.5

Μία αμερικανική μελέτη καταδεικνύει τη θετική επίδραση που επιφέρει η μείωση της ακούσιας εγκυμοσύνης στην υγεία και τις δαπάνες πρόνοιας:

«Με την παροχή αποτελεσματικών μεθόδων αντισύλληψης σε άτομα χαμηλών εισοδημάτων με περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες οπουδήποτε αλλού, το πρόγραμμα οικογενειακού προγραμματισμού της Καλιφόρνια απέτρεψε περίπου 205.000 ακούσιες εγκυμοσύνες, αποτρέποντας σχεδόν 94.000 γεννήσεις και 79.000 αμβλώσεις. Το πρόγραμμα εξοικονόμησε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τις ομοσπονδιακές, κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις μέσα σε 2 χρόνια μετά την εγκυμοσύνη και 2,2 δισεκατομύρια δολάρια ΗΠΑ έως και 5 χρόνια μετά.» 6

trombonebackbottom

Παραπομπές
1.Grussu P et al. Birth 2005; 32(2): 107-114.
2.Committee on Unintended Pregnancy, Institute of Medicine and the National Academy of Science. Brown S and L Einsenberg, editors. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families. ISBN 13 978-0309052306. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families. ISBN 13 978-0309052306.
3.Terry-Humen E et al. Playing catch-up: How children born to teenage mothers fare. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα: http://www.thenationalcampaign.org/resources/pdf/pubs/PlayingCatchUp.pdf. Πρόσβαση: Οκτώβριος 2013.
4.David HP. Health Matters 2006; 14(27): 181-190.

5.UNFPA Κατάσταση πληθυσμού ανά τον κόσμο 2012. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα: http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/12511. Οκτώβριος 2013.

6.Amaral G και συνεργάτες. Health Serv Res 2007. 42(5): 1960-80.