Η ακούσια εγκυμοσύνη μπορεί να συμβεί ακόμα και όταν χρησιμοποιείται αντισύλληψη

Οι ακούσιες εγκυμοσύνες προκύπτουν κατόπιν σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις, όταν δεν επιθυμείτε παιδί ή ένα ακόμα παιδί.

Εκτιμάται ότι το 44% των εγκυμοσυνών στην Ευρώπη είναι ακούσιες.1

Αυτός ο αριθμός μπορεί να προκαλεί έκπληξη. Ωστόσο, μια γυναίκα πιθανότατα προσπαθεί να αποφύγει μια εγκυμοσύνη για το μεγαλύτερο μέρος της αναπαραγωγικής ζωής της. Συνεπώς, η χρονική περίοδος κατά την οποία μία εγκυμοσύνη μπορεί να θεωρείται ακούσια είναι πιο μεγάλη από τη χρονική περίοδο κατά την οποία προσπαθεί ενεργά να μείνει έγκυος.

Τα δύο τρίτα των ακούσιων εγκυμοσυνών καταλήγουν σε άμβλωση, το ένα τέταρτο σε γέννηση και περίπου το 11% σε αποβολή.1

 

Παραπομπές

1.Singh S και συνεργάτες Stud Fam Plann 2010. 41: 241-50.