Η ακούσια εγκυμοσύνη μπορεί να συμβεί σε γυναίκες όλων των ηλικιών

Η ακούσια εγκυμοσύνη συμβαίνει σε όλες τις αναπαραγωγικές ηλικίες και κορυφώνεται σε γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών.1

Στις γυναίκες ηλικίας κοντά στα 25 έτη, οι αλλαγές στις σχέσεις και την αντισύλληψη είναι μάλλον συνηθισμένες. Γίνεται συχνή χρήση προφυλακτικών. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι αυτοί οι παράγοντες αναπόφευκτα θέτουν τον κίνδυνο της ακούσιας εγκυμοσύνης για τη γυναίκα αυτής της ηλικιακής ομάδας, μολονότι μπορεί να επιδεικνύει υπεύθυνη συμπεριφορά και να έχει φροντίσει για την αντισύλληψή της.

Graphs Pharma3

Παραπομπές

1. Finer L and Henshaw S. Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2006; 38(2): 90-96.