Η ακούσια εγκυμοσύνη μπορεί να συμβεί και όταν γίνεται χρήση αντισύλληψης

Παρόλο που η ακούσια εγκυμοσύνη προκύπτει συνήθως όταν δεν χρησιμοποιείται κάποια αντισύλληψη, δύο μελέτες έδειξαν ότι συμβαίνει ακόμα κι όταν γίνεται χρήση αντισύλληψης. 1,2

Στην πραγματικότητα, πάνω από το 30% των ακούσιων εγκυμοσυνών συνέβη σε γυναίκες που χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές αντισυλληπτικές μεθόδους, όπως το χάπι ή ενδομήτρια συσκευή.1

Graphs Pharma2

Υπολογίζεται ότι η «διακοπή της αντισύλληψης» είναι αναπόφευκτη στη ζωή της γυναίκας, όταν καλείται να αποφύγει την εγκυμοσύνη από την ηλικία των 17 ετών (μέση ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής) μέχρι την ηλικία των 50 ετών περίπου. Εάν παίρνει το χάπι, θα πρέπει να λάβει σωστά περίπου 8000 δισκία. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κάποιες φορές μπορεί να ξεχάσει το δισκίο ή να κάνει λάθος.

Παραπομπές

1.Bajos N και συνεργάτες Hum Reprod.2003. 18 (5): 994 – 9.

2.Wynn LL and Trussell J. Contraception 2008. 77: 1-5.
3.Δεδομένα στο αρχείο Αναφορά HRA Pharma. Γυναίκες και επείγουσα αντισύλληψη το 2012.  Μία Ευρωπαϊκή Έρευνα.