Η πραγματικότητα: ο χρόνος της ωορρηξίας είναι απρόβλεπτος

Μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, το σπέρμα μπορεί να επιβιώνει για περίπου 5 ημέρες μέσα στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα1. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του μέσου έμμηνου κύκλου της γυναίκας, υπάρχουν έξι ημέρες κατά τις οποίες η συνουσία μπορεί να καταλήξει σε εγκυμοσύνη: αυτές οι «γόνιμες ημέρες» είναι οι πέντε ημέρες πριν την ωορρηξία συν την ημέρα της ωορρηξίας.2

Έξι γόνιμες ημέρες2

Graphs-Pharma5.jpg

Ποιες είναι λοιπόν οι γόνιμες ημέρες; Νεότερα στοιχεία αντικρούουν την απλοποιημένη κατανόηση του έμμηνου κύκλου που περιγράφουν τα εγχειρίδια.2 Γνωρίζουμε ότι η ωορρηξία συβαίνει τη 14η ημέρα σε κύκλο 28 ημερών2 σε περίπου 12% των περιπτώσεων.3

Μόνο το 12% περίπου των ωορρηξιών συμβαίνει τη 14η ημέρα.3  Η μεταβλητότητα της ωορρηξίας είναι ευρεία – μπορεί να συμβεί από την 11η έως και την 21η ημέρα.2 Καθώς το σπέρμα παραμένει ζωντανό για περίπου 5 ημέρες,1 η περίοδος κατά την οποία είναι πιθανό να προκύψει σύλληψη υπολογίζεται από την 6η έως την 21η ημέρα για γυναίκες με σταθερό έμμηνο κύκλο.2 Εάν ο έμμηνος κύκλος δεν είναι σταθερός, υπάρχει κίνδυνος ωορρηξίας ακόμη και πιο αργά μέσα στον κύκλο.2 Η περίοδος κινδύνου σύλληψης δεν τελειώνει πριν την 28η ημέρα του κύκλου.2 Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακίνδυνη χρονική περίοδος.2

Η ωορρηξία ποικίλλει από κύκλο σε κύκλο.2

Graphs Pharma6

Παρότι κίνδυνος εγκυμοσύνης υπάρχει τον περισσότερο καιρό,2 οι γυναίκες συχνά υποτιμούν αυτόν τον κίνδυνο.4 Η έλλειψη ενημέρωσης για τον κίνδυνο εγκυμοσύνης είναι το σημαντικότερο εμπόδιο στη χρήση επείγουσας αντισύλληψης5

O υψηλότερος κίνδυνος εγκυμοσύνης υπάρχει όταν γίνει ωορρηξία αμέσως μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις6

Η βιωσιμότητα του σπέρματος φθίνει με το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος σύλληψης είναι μεγαλύτερος τις τρεις πρώτες ημέρες που ακολουθούν την επαφή χωρίς προφυλάξεις ή την αποτυχημένη εφαρμογή αντισυλληπτικής μεθόδου.6

Graphs Pharma7

Συνεπώς, προς αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η ωορρηξία (αμέσως μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις) με την έγκαιρη χρήση επείγουσας αντισύλληψης, όσο πιο νωρίς γίνεται.

 

Παραπομπές
1.Pallone SR και Bergus GR. JABFM 2009. 22(2): 147-157.
2.Wilcox AJ και συνεργάτες. BMJ 2000. 321: 1259-62.
3.Baird DD και συνεργάτες. Epidemiology 1995 ; 6 : 547-550.
4.Αναφορά HRA Pharma. Γυναίκες και επείγουσα αντισύλληψη το 2012.  Μία Ευρωπαϊκή Έρευνα.
5.Moreau C και συνεργάτες. Contraception 2005; 71: 202-207.
6.Wilcox AJ και συνεργάτες N Engl J Med 1995. 333: 1517-21.