Θεωρία έμμηνου κύκλου

Η θυλακική φάση (στάδια 1-4 στο παρακάτω διάγραμμα)

Η θυλακική φάση ξεκινά την πρώτη ημέρα της εμμήνου ρύσης και ολοκληρώνεται με την ωορρηξία.1 Παρακινημένη από τον υποθάλαμο, η υπόφυση απελευθερώνει την ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH).2 Αυτή η ορμόνη ενεργοποιεί την ωοθήκη ώστε να παραχθούν αρκετά ωοθυλάκια (μικροσκοπικά οζίδια ή κύστες) στην επιφάνεια1. Το κάθε ωοθυλάκιο περιλαμβάνει ένα ανώριμο ωάριο.1 Συνήθως, μόνο ένα ωοθυλάκιο θα παραγάγει ωάριο ενώ τα υπόλοιπα πεθαίνουν.1 Η ανάπτυξη των ωοθυλακίων προκαλεί την πάχυνση του ενδομητρίου που προετοιμάζεται για πιθανή εγκυμοσύνη.1

Η φάση ωορρηξίας (στάδιο 5 στο παρακάτω διάγραμμα)

Η ωορρηξία είναι η απελευθέρωση ενός ώριμου ωαρίου από την επιφάνεια της ωοθήκης ως απάντηση στα αυξημένα επίπεδα ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) και ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH).1 Όταν η ωχρινοτρόπος ορμόνη κορυφωθεί, ενεργοποιεί τη ρήξη του αναπτυσσόμενου ωοθυλακίου ώστε να απελευθερωθεί το ώριμο ωάριο: ωορρηξία. Χωρίς την απότομη αύξηση της ωχρινοτρόπου ορμόνης, δεν προκύπτει ωορρηξία.1 Το απελευθερωμένο ωάριο ταξιδεύει στη σάλπιγγα και τη μήτρα με κύματα μικρών, τριχοειδών προβολών. Η διάρκεια ζωής του ωαρίου είναι μόλις 24 ώρες.3 Εάν δεν συναντήσει το σπερματοζωάριο μέσα σε αυτό το ορισμένο χρονικό διάστημα, θα πεθάνει.

Η ωχρινική φάση (στάδια 6-8 στο παρακάτω διάγραμμα)

Με την απελευθέρωση του ωαρίου, το ανοιγμένο ωοθυλάκιο παραμένει στην επιφάνεια της ωοθήκης. Το θυλάκιο μεταμορφώνεται σε μια δομή, γνωστή ως ωχρό σωμάτιο, που απελευθερώνει προγεστερόνη και μικρές ποσότητες οιστρογόνου.1,2 Διατηρείται η πάχυνση του ενδομητρίου, που περιμένει να εμφυτευτεί ένα γονιμοποιημένο ωάριο.1 Εάν συμβεί αυτό, το εμφυτευμένο ωάριο θα ξεκινήσει την παραγωγή  ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης, η οποία ανιχνεύεται στην εξέταση ούρων για εγκυμοσύνη.4 Εάν δεν προκύψει εγκυμοσύνη, το ωχρό σωμάτιο σταματά τη δράση του, συνήθως κατά την 22η ημέρα όταν πρόκειται για κύκλο 28 ημερών.1 Η πτώση των επιπέδων προγεστερόνης προκαλεί διάσπαση του ενδομητρίου και έτσι ξεκινά εκ νέου η έμμηνος ρύση.1

Graphs Pharma4

 

Παραπομπές
1.Aitkin RJ και συνεργάτες The Journal of Clinical Investigation 2008. 118(4): 1330-1343.
2.Owen JA. Am J Clin Nutr 1975; 28: 333-338.
3.Pallone SR and Bergus GR. JABFM 2009; 22(2): 147-157.
4.Wilcox AJ και συνεργάτες. NEJM 1999. 340(23): 1796-1799.