Κατάρτιση της ομάδας του φαρμακείου σας

Η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο ellaOne® κατόπιν σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις είναι σημαντική. Όταν οι γυναίκες έρχονται στο φαρμακείο σας αναζητώντας επείγουσα αντισύλληψη, είναι σημαντικό για την ομάδα σας να γνωρίζει πώς θα απαντήσει, έτσι ώστε οι γυναίκες να βοηθηθούν για να αποφύγουν την ακούσια εγκυμοσύνη.

Portrait of Smiling Woman Pharmacist in Pharmacy

Η ομάδα σας πρέπει να γνωρίζει:

  •  Ότι το φαρμακείο σας προσφέρει επείγουσα αντισύλληψη
  •  Εάν οι γυναίκες που ζητούν επείγουσα αντισύλληψη πρέπει να παραπεμφθούν στον φαρμακοποιό ή εάν αυτή μπορεί να δοθεί από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας
  •  Στόχος σας είναι να προσφέρετε στις γυναίκες επείγουσα αντισύλληψη με τη μέγιστη ηρεμία και χωρίς προβλήματα

 

Στις εκπαιδευτικές συναντήσεις, μπορείτε να αναπτύξετε κάποια παραδείγματα ή να υποδυθείτε ρόλους για να τονώσετε την αυτοπεποίθηση της ομάδας ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί ομαλά τυχόν αιτήματα για επείγουσα αντισύλληψη.
Μπορείτε να ενθαρρύνετε την ομάδα σας ώστε να διαχειρίζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά τη διαδικασία απόκτησης του ellaOne®. Πρέπει να αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη γυναίκα. Σε μία μεγάλη έρευνα της ΕΕ, το 50% των γυναικών δήλωσε ότι αισθάνθηκε αμηχανία στην αναζήτηση της επείγουσας αντισύλληψης1, συνεπώς αρμόζει επαγγελματική, ενθαρρυντική προσέγγιση.  Άλλες γυναίκες μπορεί να ζητούν επείγουσα αντισύλληψη με τρόπο που φέρνει σε αμηχανία εσάς ή τα μέλη της ομάδας σας, π.χ. επειδή δίνουν πολύ προσωπικές πληροφορίες ή μιλούν πολύ δυνατά ή τολμηρά. Η διερεύνηση τρόπων διαχείρισης μπορεί να αποτελεί τμήμα της κατάρτισης με παιχνίδι ρόλων.
Παραπομπές
1. Δεδομένα στο αρχείο HRA. Harris Interactive 2013.