Μύθοι για την επείγουσα αντισύλληψη

  • Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην επείγουσα αντισύλληψη δεν αυξάνει την επικίνδυνη συμπεριφορά των γυναικών ως προς το σεξ ή την αντισύλληψη1
  • Αρκετές μελέτες καταδεικνύουν ότι γυναίκες και έφηβες με μεγαλύτερη πρόσβαση στην επείγουσα αντισύλληψη δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσουν σε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, ενώ είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν μια κανονική αντισυλληπτική μέθοδο μετά τη χρήση της επείγουσας αντισύλληψης2,3
  • Η χρήση των χαπιών επείγουσας αντισύλληψης δεν επιδρά στη μελλοντική γονιμότητα1,4
  • Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης βλάπτουν την ανάπτυξη του εμβρύου, εάν ληφθούν κατά λάθος στην αρχή της εγκυμοσύνης 1,5
  • Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης δεν διακόπτουν μια εγκατεστημένη εγκυμοσύνη ούτε βλάπτουν την ανάπτυξη του εμβρύου 1,5
  • Οι γυναίκες κατανοούν εύκολα την επισήμανση και τις οδηγίες1,6
  • Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης δεν προστατεύουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.7 Μόνο τα προφυλακτικά προστατεύουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
    Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης δεν παρέχουν αντισυλληπτική κάλυψη για σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις τις ημέρες μετά τη λήψη τους7

 

Παραπομπές
1.Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. (Σε συνεργασία με τη Διεθνή Συνεργασία για την Επείγουσα Αντισύλληψη, τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυναικολογίας και Μαιευτικής, τη Διεθνή Ομοσπονδία Προγραμματισμένης Μητρότητας, το Τμήμα Αναπαραγωγικής Υγείας και Έρευνας). Ενημερωτικό δελτίο για την ασφάλεια των χαπιών επείγουσας αντισύλληψης με λεβονοργεστρέλη μόνο. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Accessed October 2013.
2.Polis και συνεργάτες The Cochrane Library 2013, Issue 7.
3.Gainer E και συνεργάτες Contraception 2003; 68(2): 117-24.
4.Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ellaOne® .
5. Δεδομένα στο αρχείο HRA Pharma Κλινική επισκόπηση.
6.ellaOne® δοκιμή αναγνωσιμότητας TBC
7. NHS choices – emergency contraception. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Πρόσβαση Οκτώβριος 2013.