Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

1/ Προσωπικές και άλλες πληροφορίες:

Αυτή η ιστοσελίδα διατίθεται μόνο για φαρμακοποιούς.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από την HRA Pharma μέσω της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας:

– συλλέγονται κυρίως για να επιτρέψουν στη γαλλική εταιρία Spin Interactive  –με έδρα στην οδό 50 bd de la République– που ενεργεί για λογαριασμό της HRA Pharma να αξιολογήσει την επαγγελματική ταυτότητα του χρήστη και να παρέχει προσωπικό όνομα σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης σε αυτόν τον χρήστη

– δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Τα ακόλουθα δεδομένα θα συγκεντρωθούν και υποστούν επεξεργασία για την παρακολούθηση της πρόσβασης στην ιστοσελίδα που προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για φαρμακοποιούς και θα αποθηκευτούν το μέγιστο για δύο χρόνια:

  • Όνομα και επώνυμο
  • Αριθμός τηλεφώνου
  • Ταχυδρομική διεύθυνση
  • Διεύθυνση και αριθμός αναγνώρισης φαρμακείου

2/ Δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής συλλεγόμενων πληροφοριών 

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής όλων των συλλεγόμενων δεδομένων που τους αφορούν.

Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση CIL@hra-pharma.com

Η προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας συμμορφώνεται με τη γαλλική νομοθετική πράξη  “Informatique et Libertés” («περί τεχνολογίας πληροφοριών, αρχείων δεδομένων και ατομικών ελευθεριών») με ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 1978 και πρόσθετες τροποποιήσεις σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 24 Οκτωβρίου 1995 για την «προστασία ατόμων αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη μετακίνηση αυτών».

Μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία αναφορικά με την πράξη “Informatique et Libertés” στην ιστοσελίδα CNIL [Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής & Ελευθεριών].