Τα 10 σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το ellaOne®

 • 1

  Το ellaOne® πρέπει να λαμβάνεται το συντομότερο δυνατόν μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, αλλά το αργότερο 120 ώρες (5 ημέρες) μετά την επαφή ή την αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου1

 • 2

  Το ellaOne® δεν προκαλεί άμβλωση5

 • 3

  Περιέχει 30mg οξικής ουλιπριστάλης1 και σχεδιάστηκε ειδικά για την επείγουσα αντισύλληψη2

 • 4

  Το ellaOne® είναι χάπι επείγουσας αντισύλληψης που προορίζεται για την αποφυγή της εγκυμοσύνης μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου1

 • 5

  Το ellaOne® προορίζεται για χρήση από γυναίκες όλων των ηλικιών που επιθυμούν να αποφύγουν μία ακούσια εγκυμοσύνη1

 • 6

  Το ellaOne® μπορεί να καθυστερήσει την ωορρηξία για 5 ημέρες, ακόμη κι όταν η ωορρηξία επίκειται (οπότε ο κίνδυνος γονιμοποίησης είναι μεγαλύτερος)3

 • 7

  Το ellaOne® είναι το πιο αποτελεσματικό χάπι επείγουσας αντισύλληψης3,4 όταν χρησιμοποιείται τις 72 πρώτες ώρες μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις1,4

 • 8

  Το ellaOne® είναι καλά ανεκτό 1,4

 • 9

  Μετά τη χορήγηση του ellaOne®, συνιστάται η χρήση αξιόπιστης μεθόδου φραγμού έως τον επόμενο έμμηνο κύκλο, ακόμη κι αν η γυναίκα λαμβάνει κανονική ορμονική αντισύλληψη1

 • 10

  Το ellaOne® δεν πρέπει να λαμβάνεται από γυναίκες με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα1

  back_home_product_hover_el-GR

Παραπομπές

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ellaOne®.
2. Δεδομένα στο αρχείο HRA. Κλινική εικόνα.
3. Brache V και συνεργάτες. Contraception 2013; 88(5): 611-618.
4. Glasier AF και συνεργάτες. The Lancet 2010. 375: 555-562.
5.  Φύλλο οδηγιών χρήσης του ellaOne®.