Τεστ γνώσεων

1

Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις για τον χρόνο της ωορρηξίας ΔΕΝ είναι σωστή;

 • το 90% των γυναικών έχει ωορρηξία τη 14η ημέρα ενός κύκλου 28 ημερών, άρα οι γόνιμες ημέρες είναι από την 9η έως τη 14η.
 • Οι γυναίκες με κανονικό έμμηνο κύκλο μπορεί να έχουν ωορρηξία οποιαδήποτε στιγμή από την 6η έως την 21η ημέρα.
 • Οι γόνιμες ημέρες μπορεί να είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτες
 • Η ωορρηξία είναι απρόβλεπτη

Σωστό. Η δήλωση είναι λάθος.

Λάθος. Η δήλωση είναι σωστή. Η λανθασμένη δήλωση είναι ότι το 90% των γυναικών έχει ωορρηξία τη 14η ημέρα ενός κύκλου 28 ημερών, άρα οι γόνιμες ημέρες είναι από την 9η έως τη 14η.’

2

Μπορεί το ellaOne® να καθυστερήσει την ωορρηξία ακόμη και όταν λαμβάνεται στην όψιμη ωοθυλακική φάση, όταν επίκειται η ωορρηξία;

 • μπορεί να καθυστερήσει την ωορρηξία για 5 ημέρες
 • Ναι, για τουλάχιστον 10 ημέρες
 • Ναι, για τουλάχιστον 7 ημέρες
 • Όχι

Σωστό. Το ellaOne® μπορεί να καθυστερήσει τη ρήξη ωοθυλακίου για τουλάχιστον 5 ημέρες.

Λάθος. Το ellaOne® μπορεί να καθυστερήσει τη ρήξη ωοθυλακίου για τουλάχιστον 5 ημέρες.

3

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις ΔΕΝ είναι σωστή;

 • Το ellaOne® είναι σημαντικά πιο αποτελεσματικό από τη λεβονοργεστρέλη όταν λαμβάνεται 0-24 ώρες μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις
 • Το ellaOne® είναι σημαντικά πιο αποτελεσματικό από τη λεβονοργεστρέλη όταν λαμβάνεται 0-72 ώρες μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις
 • Το ellaOne® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν έχουν περάσει περισσότερες από 72 ώρες μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις
 • Το ellaOne® μπορεί να χορηγηθεί έως και 5 ημέρες μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις

Σωστό. Αυτή η δήλωση είναι λάθος. Το ellaOne® μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 120 ώρες μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις.

Λάθος. Αυτή η δήλωση είναι σωστή. Η λανθασμένη δήλωση είναι «Το ellaOne® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν έχουν περάσει περισσότερες από 72 ώρες από τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις». Στην πραγματικότητα, το ellaOne® μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 120 ώρες μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις.

4

Ποιες γυναίκες δεν πρέπει να πάρουν το ellaOne®;

 • Γυναίκες με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή οποιοδήποτε από τα έκδοχα
 • Γυναίκες κάτω των 20 ετών ή άνω των 40 ετών
 • Γυναίκες που παίρνουν ήδη αντισύλληψη από το στόμα
 • Όλες οι παραπάνω κατηγορίες

Σωστό. Οι γυναίκες με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή οποιοδήποτε από τα έκδοχα δεν πρέπει να πάρουν το ellaOne®.

Λάθος. Η λανθασμένη δήλωση είναι «Γυναίκες με υπερευασθησία στη δραστική ουσία ή οποιοδήποτε από τα έκδοχα δεν πρέπει να πάρουν το ellaOne®

5

Ποια συμβουλή θα δίνατε για τη σεξουαλική ζωή μετά το ellaOne®;

 • Μην έρθετε σε σεξουαλική επαφή έως την επόμενη περίοδο μετά τη λήψη του ellaOne®
 • Εξηγήστε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντισυλληπτική μέθοδος φραγμού (προφυλακτικό) έως την επόμενη έμμηνο ρύση – ακόμη κι αν η γυναίκα συνεχίζει την ορμονική αντισύλληψη
 • Εξηγήστε ότι το ellaOne® θα προστατεύσει τη γυναίκα έως την επόμενη έμμηνο ρύση
 • Εξηγήστε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέθοδος φραγμού (προφυλακτικό) για 5 ημέρες μετά τη λήψη του ellaOne®

Σωστό. Εξηγήστε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντισυλληπτική μέθοδος φραγμού έως την επόμενη έμμηνο ρύση - ακόμη κι αν η γυναίκα συνεχίζει την αντισύλληψη από το στόμα.

Λάθος. Η σωστή συμβουλή είναι να εξηγήσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντισυλληπτική μέθοδος φραγμού έως την επόμενη έμμηνο ρύση - ακόμη κι αν η γυναίκα συνεχίζει την αντισύλληψη από το στόμα.

6

Τι θα συμβουλεύατε για την επιστροφή στη γονιμότητα μετά το ellaOne®;

 • Η γονιμότητα δεν επιστρέφει στο φυσιολογικό
 • Η γονιμότητα θα επιστρέψει κάποια στιγμή στο φυσιολογικό
 • Είναι πιθανή η αργή επιστροφή στη γονιμότητα
 • Είναι πιθανή η γρήγορη επιστροφή στη γονιμότητα, συνεπώς η αντισύλληψη είναι σημαντική

Σωστό. Είναι πιθανή η γρήγορη επιστροφή στη γονιμότητα, συνεπώς η αντισύλληψη είναι σημαντική.

Λάθος. Είναι πιθανή η γρήγορη επιστροφή στη γονιμότητα, συνεπώς η αντισύλληψη είναι σημαντική.

7

Ποιος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στη χορήγηση επείγουσας αντισύλληψης;

 • Η ταχύτητα πρόσληψης, ιδανικά εντός 24 ωρών μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις
 • Η παροχή επαρκών συμβουλών από το φαρμακείο προς τη γυναίκα
 • Η θερμή και μη επικριτική προσέγγιση
 • Η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη απλοποίηση της εμπειρίας

Σωστό. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η ταχύτητα πρόσβασης, ιδανικά εντός 24 ωρών μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις.

Λάθος. Αυτή η απάντηση είναι σωστή αλλά ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η ταχύτητα πρόσβασης, ιδανικά εντός 24 ωρών μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις.

8

Πώς θα καθησυχάζατε μία γυναίκα που ρωτά εάν η επείγουσα αντισύλληψη ισοδυναμεί με άμβλωση;

 • Της εξηγείτε ότι το ellaOne® καθυστερεί την ωορρηξία (απελευθέρωση ωαρίου). Δεν προκαλεί άμβλωση και δεν μπορεί να διακόψει μία εγκυμοσύνη που έχει ήδη ξεκινήσει.
 • Ζητήστε της να διαβάσει το φύλλο οδηγιών χρήσης

Σωστό. Της εξηγείτε ότι το ellaOne® αναστέλλει ή καθυστερεί την ωορρηξία (απελευθέρωση ωαρίου) Δεν προκαλεί άμβλωση και δεν μπορεί να διακόψει μία εγκυμοσύνη που έχει ήδη ξεκινήσει.

Λάθος. Της εξηγείτε ότι το ellaOne® αναστέλλει ή καθυστερεί την ωορρηξία (απελευθέρωση ωαρίου) Δεν προκαλεί άμβλωση και δεν μπορεί να διακόψει μία εγκυμοσύνη που έχει ήδη ξεκινήσει

9

Το ellaOne® είναι κατάλληλο για γυναίκες που θηλάζουν;

 • Ναι, αλλά πρέπει να διακόψουν το θηλασμό για 1 εβδομάδα.
 • Ναι, αλλά πρέπει να διακόψουν το θηλασμό για 1 μήνα.
 • Ο θηλασμός δεν συνιστάται για 3 ημέρες μετά τη λήψη του ellaOne®
 • Το ellaOne® δεν συνιστάται για γυναίκες που θηλάζουν

Σωστό. Ο θηλασμός δεν συνιστάται για μία εβδομάδα μετά τη λήψη του ellaOne®. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, συνιστάται η άντληση και απόρριψη του γάλακτος ώστε να συνεχιστεί η παραγωγή γάλακτος.

Λάθος. Ο θηλασμός δεν συνιστάται για μία εβδομάδα μετά τη λήψη του ellaOne®. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, συνιστάται η άντληση και απόρριψη του γάλακτος ώστε να συνεχιστεί η παραγωγή γάλακτος.

10

Ποια από τα ακόλουθα φάρμακα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με το ellaOne®;

 • Επαγωγείς CYP3A4
 • Μακροχρόνια χρήση ριτοναβίρης
 • επείγουσα αντισύλληψη με λεβονοργεστρέλη
 • Όλα τα παραπάνω

Σωστό. Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τη λήψη του ellaOne®.

Λάθος. Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τη λήψη του ellaOne®.

11

Ποια συμβουλή θα δίνατε στις γυναίκες για την επόμενη έμμηνο ρύση μετά τη λήψη του ellaOne®;

 • Συνήθως έρχεται νωρίτερα
 • Συνήθως έρχεται αργότερα
 • Μπορεί να έρθει μερικές ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναμενόμενη ημερομηνία αλλά εάν αργήσει περισσότερο από μία εβδομάδα, πρέπει να κάνετε τεστ εγκυμοσύνης.
 • Δεν πειράζει αν δεν σας έρθει η επόμενη περίοδος

Σωστό. Μπορεί να έρθει μερικές ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναμενόμενη ημερομηνία.

Λάθος. Μπορεί να έρθει μερικές ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναμενόμενη ημερομηνία.

12

Πόσο σύντομα θα συμβουλεύατε μία γυναίκα να χρησιμοποιήσει το ellaOne®;

 • Μόλις γυρίσει στο σπίτι
 • Με το επόμενο γεύμα της
 • Το συντομότερο δυνατόν – ακόμη και μέσα στον χώρο του φαρμακείου
 • Πριν πέσει για ύπνο

Σωστό. Το συντομότερο δυνατόν – ακόμη και μέσα στον χώρο του φαρμακείου

Λάθος. Πρέπει να τη συμβουλεύσετε να πάρει το ellaOne® το συντομότερο δυνατόν – ακόμη και μέσα στο χώρο του φαρμακείου.