Το ellaOne® καθυστερεί την ωορρηξία όταν ακριβώς χρειάζεται

H ωορρηξία είναι αποτέλεσμα της απότομης αύξησης της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH). Το ellaOne® καθυστερεί την ωορρηξία αναστέλλοντας ή καθυστερώντας την απότομη αύξηση της ωχρινοτρόπου ορμόνης.

more

Εάν η γυναίκα πρόκειται να έχει ωορρηξία μία ή δύο ημέρες μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, οπότε ο κίνδυνος εγκυμοσύνης είναι μεγαλύτερος, μόνο το ellaOne® μπορεί να αναστείλλει την ωορρηξία 1

trombonebackbottom

Σε εκείνη τη φάση η ωχρινοτρόπος ορμόνη έχει αρχίσει να αυξάνεται απότομα αλλά δεν έχει προλάβει να κορυφωθεί. Σε αυτήν τη φάση, η λεβονοργεστρέλη δεν προλαμβάνει τη ρήξη του ωοθυλακίου ενώ το ellaOne® είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό1

Λήψη μετά την απότομη αύξηση της ωχρινοτρόπου ορμόνης αλλά πριν την κορύφωση 1

Graphs Pharma12


more

Εάν η γυναίκα πρόκειται να έχει ωορρηξία σε 3 ή περισσότερες ημέρες μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, αμφότερα το ellaOne® και η λεβονοργεστρέλη μπορούν να καθυστερήσουν την ωορρηξία1. Ωστόσο, το ellaOne® παραμένει πιο αποτελεσματικό στην πρόληψη της ρήξης του ωοθυλακίου και άρα στην ακούσια εγκυμοσύνη1.

trombonebackbottom

Λήψη πριν την απότομη αύξηση της ωχρινοτρόπου ορμόνης1

Graphs-Pharma13


more

Εάν η γυναίκα είχε ήδη ωορροξία ή πρόκειται να έχει ωορρηξία τις 24 επόμενες ώρες μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, κανένα χάπι επείγουσας αντισύλληψης δεν μπορεί να βοηθήσει1

trombonebackbottom

Αυτό συμβαίνει επειδή η απότομη αύξηση της ωχρινοτρόπου ορμόνης έχει ήδη κορυφωθεί, άρα η διαδικασία ωορρηξίας βρίσκεται σε σημείο που δεν μπορεί να διακοπεί ή έχει ήδη συμβεί.

Έτσι εξηγούνται τα παρακάτω :

• Η ταχεία λήψη του χαπιού επείγουσας αντισύλληψης είναι καθοριστική
• Η επείγουσα αντισύλληψη δεν είναι 100% αποτελεσματική

Λήψη μετά την απότομη αύξηση της ωχρινοτρόπου ορμόνης1

Graphs Pharma14

 

Το ellaOne® μπορεί να καθυστερήσει την ωορρηξία ακόμα κι όταν επίκειται άμεσα (όταν ο κίνδυνος γονιμοποίησης είναι μεγαλύτερος)1

trombonebackbottom

 

back_home_product_hover_el-GR

 

Παραπομπές

1.Brache V και συνεργάτες Contraception 2013; 88(5): 611-618.

2.Glasier AF και συνεργάτες The Lancet 2010; 375: 555-562.