Σκισμένο προφυλακτικό

Παραπομπές

1.Φύλλο οδηγιών χρήσης ellaOne®

2. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ellaOne® Τελευταία ενημέρωση το Φεβρουάριο 2015.