Category Archives: Emergency contraception

 • Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην επείγουσα αντισύλληψη δεν αυξάνει την επικίνδυνη συμπεριφορά των γυναικών ως προς το σεξ ή την αντισύλληψη1
 • Αρκετές μελέτες καταδεικνύουν ότι γυναίκες και έφηβες με μεγαλύτερη πρόσβαση στην επείγουσα αντισύλληψη δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσουν σε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, ενώ είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν μια κανονική αντισυλληπτική μέθοδο μετά τη χρήση της επείγουσας αντισύλληψης2,3
 • Η χρήση των χαπιών επείγουσας αντισύλληψης δεν επιδρά στη μελλοντική γονιμότητα1,4
 • Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης βλάπτουν την ανάπτυξη του εμβρύου, εάν ληφθούν κατά λάθος στην αρχή της εγκυμοσύνης 1,5
 • Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης δεν διακόπτουν μια εγκατεστημένη εγκυμοσύνη ούτε βλάπτουν την ανάπτυξη του εμβρύου 1,5
 • Οι γυναίκες κατανοούν εύκολα την επισήμανση και τις οδηγίες1,6
 • Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης δεν προστατεύουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.7 Μόνο τα προφυλακτικά προστατεύουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
  Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης δεν παρέχουν αντισυλληπτική κάλυψη για σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις τις ημέρες μετά τη λήψη τους7

 

Παραπομπές
1.Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. (Σε συνεργασία με τη Διεθνή Συνεργασία για την Επείγουσα Αντισύλληψη, τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυναικολογίας και Μαιευτικής, τη Διεθνή Ομοσπονδία Προγραμματισμένης Μητρότητας, το Τμήμα Αναπαραγωγικής Υγείας και Έρευνας). Ενημερωτικό δελτίο για την ασφάλεια των χαπιών επείγουσας αντισύλληψης με λεβονοργεστρέλη μόνο. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Accessed October 2013.
2.Polis και συνεργάτες The Cochrane Library 2013, Issue 7.
3.Gainer E και συνεργάτες Contraception 2003; 68(2): 117-24.
4.Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ellaOne® .
5. Δεδομένα στο αρχείο HRA Pharma Κλινική επισκόπηση.
6.ellaOne® δοκιμή αναγνωσιμότητας TBC
7. NHS choices – emergency contraception. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Πρόσβαση Οκτώβριος 2013.

Το 30% των γυναικών ηλικίας 16-45 ετών ανέφερε τουλάχιστον μία σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις τους 12 τελευταίους μήνες.1

Το 76% αυτών των γυναικών δεν χρησιμοποίησε επείγουσα αντισύλληψη, υποβάλλοντας τον εαυτό τους στον κίνδυνο ακούσιας εγκυμοσύνης.1

Graphs Pharma10

Οι λόγοι που παρατέθηκαν για τη μη χρήση επείγουσας αντισύλληψης περιελάμβαναν τους ακόλουθους:1

• Ελλιπής ενημέρωση για τον κίνδυνο εγκυμοσύνης

• Αδυναμία σύνδεσης με την επείγουσα αντισύλληψη – «δεν τους ήρθε στο μυαλό»

• Έλλειψη γνώσης για τη σχέση μεταξύ χρόνου λήψης και αποτελεσματικότητας

• Ζητήματα πρόσβασης

• Λανθασμένες αντιλήψεις για την επείγουσα αντισύλληψη ή φόβος επίκρισης/αμηχανίας

Η επείγουσα αντισύλληψη προσφέρει στις γυναίκες μία τελευταία ευκαιρία αποφυγής της εγκυμοσύνης μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, ωστόσο τα επίπεδα χρήσης της παραμένουν χαμηλά.

more

Οι γυναίκες που λαμβάνουν επείγουσα αντισύλληψη κατανοούν ότι πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα1

Από τις γυναίκες που έλαβαν επείγουσα αντισύλληψη, η μεγάλη πλειοψηφία (87%) την έλαβε εντός 24 ωρών ενώ μόλις το 10% περίμενε την επόμενη ημέρα.1 Η λήψη επείγουσας αντισύλληψης μετά από 72 ώρες είναι σπάνια.1

 

Για να διασφαλιστεί μέγιστη αποτελεσματικότητα, είναι σημαντικό να ληφθεί η επείγουσα αντισύλληψη όσο νωρίτερα γίνεται μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις.

trombonebackbottom
Παραπομπές

1. Χρήση και αντιλήψεις για την επείγουσα αντισύλληψη: Έρευνα γυναικών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες
Rossella E. Nappi, Paloma Lobo Abascal, Diana Mansour, Thomas Rabe, Raha Shojai και για την Ομάδα Μελέτης Επείγουσας Αντισύλληψης

Οι διαθέσιμες λύσεις επείγουσας αντισύλληψης είναι:

• Τοποθέτηση, ως ενδομήτρια συσκευή

• Πρόσληψη από το στόμα, ως δισκίο

Η κατάλληλη ενδομήτρια συσκευή για επείγουσα αντισύλληψη είναι το ενδομήτριο σπείραμα (σπιράλ) σχήματος Τ από χαλκό

Οι ενδομήτριες συσκευές θεωρούνται η αποτελεσματικότερη επιλογή επείγουσας αντισύλληψης1, αλλά ενδέχεται να μην αποτελούν ιδιαίτερα πρακτική λύση για ορισμένες γυναίκες.  Το πλεονέκτημα μίας ενδομήτριας συσκευής είναι ότι αποτελεί διαρκή αντισυλληπτική λύση.1 Όταν όμως ο χρόνος πιέζει, οι γυναίκες ενδέχεται να μη θέλουν να επιλέξουν βιαστικά αυτή τη μακράς δράσης αναστρέψιμη μέθοδο αντισύλληψης (LARC).

Η ενδομήτρια συσκευή σχήματος Τ από χαλκό μπορεί να προσαρμοστεί έως και 120 ώρες (5 ημέρες) μετά σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις.2 Η χρήση της είναι περιορισμένη λόγω της διαθεσιμότητας και της ανάγκης να τοποθετηθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία πάροχο υπηρεσιών υγείας.3

Οι γυναίκες που θα χρησιμοποιήσουν ενδομήτρια συσκευή χαλκού ως επείγουσα αντισύλληψη πρέπει να συμβουλεύονται να επικοινωνήσουν αμέσως με γενικό ιατρό, γυναικολόγο ή υπηρεσία οικογενειακού προγραμματισμού.2 Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να παραπέμπουν τις γυναίκες στην τοπική υπηρεσία που χορηγεί ενδομήτριες συσκευές.2

Η ενδομήτρια συσκευή χαλκού θεωρείται η πιο αποτελεσματική μέθοδος επείγουσας αντισύλληψης1, αλλά όταν πρέπει να ενεργήσει κανείς γρήγορα, η τοποθέτηση της ενδομήτριας συσκευής αποδεικνύεται χρονοβόρα καθώς και δυσάρεστη επεμβατική διαδικασία.3

 

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές επείγουσας αντισύλληψης για λήψη από το στόμα4

• Η μία περιέχει λεβονοργεστρέλη, η οποία κυκλοφόρησε στην αγορά για πρώτη φορά το 1999

• Η άλλη περιέχει οξική ουλιπριστάλη (ellaOne®) και πρωτοεμφανίστηκε το 2009. Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους επείγουσας αντισύλληψης, αυτή σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της επείγουσας αντισύλληψης.

 

Ο μηχανισμός δράσης της επείγουσας αντισύλληψης με πρόσληψη από το στόμα είναι η αναστολή ή καθυστέρηση της ωορρηξίας, έτσι ώστε να μην απελευθερωθεί ωάριο 5,6. Οι μέθοδοι επείγουσας αντισύλληψης με πρόσληψη από το στόμα ονομάζονται και χάπια επείγουσας αντισύλληψης.

Μηχανισμός δράσης της επείγουσας αντισύλληψης με λήψη από το στόμα

Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης αναστέλλουν ή καθυστερούν την ωορρηξία (απελευθέρωση ωαρίου), έτσι ώστε να μην πραγματοποιηθεί γονιμοποίηση.5,6

Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης δεν προλαμβάνουν την εγκυμοσύνη στο 100% των περιπτώσεων.5 Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει η πιθανότητα να έχει ήδη συμβεί ωορρηξία όταν λαμβάνεται το χάπι επείγουσας αντισύλληψης.7 Για το λόγο αυτό, η λήψη των χαπιών επείγουσας αντισύλληψης όσο πιο νωρίς γίνεται μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις προσφέρει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.8

Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης δεν επιδρούν στη γονιμοποίηση, εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ωορρηξία. Δεν επηρεάζουν τυχόν εμφυτευμένο ωάριο (εγκυμοσύνη),5,6 συνεπώς δεν προκαλούν άμβλωση.8

Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης είναι κατάλληλα για γυναίκες που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία και έχουν καλό προφίλ ασφάλειας.5,9 Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης δεν προστατεύουν από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.8

Καθώς τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης προλαμβάνουν ή καθυστερούν την ωορρηξία, δεν είναι 100% αποτελεσματικά. Εάν η ωορρηξία συνέβη λίγο πριν τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης δεν θα είναι αποτελεσματικά.  Συνεπώς, τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης είναι εφεδρική λύση για την αντισύλληψη και δεν υποκαθιστούν την κανονική αντισυλληπτική μέθοδο.

Παραπομπές
1.Cheng L και συνεργάτες Cochrane Database Syst Rev. 2012. 8: CD001324.
2.Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Practice guidance on the supply of emergency hormonal contraception 2004.
3.Glasier AF και συνεργάτες The Lancet 2010. 375: 555-562.
4. Δεδομένα στο αρχείο HRA Pharma. Κλινική εικόνα.
5. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ellaOne®
6.Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Λεβονοργεστρέλης [Norlevo] [Postinor]

7.Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. Guideline on Emergency contraception 2012. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα http://www.fsrh.org/pdfs/CEUguidanceEmergencyContraception11.pdf. Πρόσβαση Οκτώβριος 2013.

8. NHS choices – emergency contraception. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Πρόσβαση Οκτώβριος 2013.

9.Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. (Σε συνεργασία με τη Διεθνή Συνεργασία για την Επείγουσα Αντισύλληψη, τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυναικολογίας και Μαιευτικής, τη Διεθνή Ομοσπονδία Προγραμματισμένης Μητρότητας, το Τμήμα Αναπαραγωγικής Υγείας και Έρευνας). Ενημερωτικό δελτίο για την ασφάλεια χαπιών επείγουσας αντισύλληψης με λεβονοργεστρέλη μόνο. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf AccessedOctober2013.

 

Οι φαρμακοποιοί είναι πάροχοι φροντίδας υγείας πρώτης γραμμής σε ολόκληρο τον κόσμο. Για πολλούς ανθρώπους, αυτοί αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής με το σύστημα υγείας. Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή από τους φαρμακοποιούς στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθιστώντας τους φαρμακοποιούς τους βασικούς παρόχους επείγουσας αντισύλληψης σε αυτό το πλαίσιο.1

 

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

Η διαθεσιμότητα των χαπιών επείγουσας αντισύλληψης χωρίς συνταγή είναι σημαντική για την αυξημένη πρόσβαση και την ελαχιστοποιημένη καθυστέρηση πρόσληψης του φαρμάκου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης είναι πιο αποτελεσματικά εάν ληφθούν όσο νωρίτερα γίνεται μετά την επαφή χωρίς προφυλάξεις.

Όταν μια γυναίκα πρέπει να επισκεφθεί γιατρό ή άλλον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών υγείας προτού μπορέσει να πάρει χάπια επείγουσας αντισύλληψης, συχνά χρειάζεται να κάνει δύο διαδρομές:
• Να πάει στο ιατρείο για να πάρει τη συνταγή
• Να πάει στο φαρμακείο για να πάρει το φάρμακο
Αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα για όσες δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο ή ζούνε σε αγροτικές περιοχές, χωρίς εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς ή φαρμακεία.  Αν η γυναίκα χρειάζεται δύο διαδρομές για να προμηθευτεί το χάπι επείγουσας αντισύλληψης, η λήψη του χαπιού καθυστερεί σημαντικά. Επιπρόσθετα, η ανάγκη συνταγογράφησης δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση στην επείγουσα αντισύλληψη τα σαββατοκύριακα ή τη νύχτα (οπότε και συμβαίνουν πολλά ατυχήματα στην εφαρμογή αντισύλληψης).

 

 

Οι φαρμακοποιοί πλεονεκτούν ως προς την τοποθεσία, την ευκολία και τις ώρες λειτουργίας.2 Η διαθεσιμότητα χαπιών επείγουσας αντισύλληψης χωρίς συνταγή σημαίνει ότι οι γυναίκες χρειάζεται να κάνουν μόνο τη μία διαδρομή.  Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες μπορούν να λάβουν επείγουσα αντισύλληψη από το στόμα εντός 24 ωρών από τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, οπότε και η επείγουσα αντισύλληψη αποδεικνύεται αποτελεσματικότερη.2 Εξάλλου, οι γυναίκες ίσως προτιμούν την ανωνυμία του φαρμακείου καθώς αισθάνονται αμηχανία να εκφράσουν την ανάγκη επείγουσας αντισύλληψης.3

Μία μελέτη της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP) αναφορικά με τον ρόλο του φαρμακοποιού στη βελτίωση της υγείας της μητέρας, του νεογέννητου και του παιδιού υπογραμμίζει τα οφέλη της επείγουσας αντισύλληψης:4

• Όταν οι γυναίκες λαμβάνουν το χάπι επείγουσας αντισύλληψης από το φαρμακείο αντί να το λάβουν από γιατρό ή κλινική, οι δαπάνες μειώνονται για τον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα4

• Οι φαρμακοποιοί προωθούν τον διάλογο για τις εναλλακτικές επιλογές αντισύλληψης και επηρεάζουν τις πεποιθήσεις και τα αποτελέσματα μέσω αποτελεσματικής συμβουλευτικής για την επείγουσα αντισύλληψη. Η χορήγηση επείγουσας αντισύλληψης από τα φαρμακεία μπορεί να συνοδεύεται από κατάρτιση του ασθενούς από τον φαρμακοποιό, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις για το θέμα.4

• Οι φαρμακοποιοί παρέχουν πληροφορίες στις ασθενείς κατά τη χορήγηση της επείγουσας αντισύλληψης, επιτρέποντας στις γυναίκες να κατανοήσουν την κατάλληλη χρήση του φαρμάκου. Οι φαρμακοποιοί διασφαλίζουν συνοχή των πληροφοριών για το χάπι επείγουσας αντισύλληψης, ιδιαίτερα σε γυναίκες κάτω των 16 ετών4

Η πρόσβαση στην επείγουσα αντισύλληψη μέσω του φαρμακείου δεν επιφέρει καμία αρνητική επίπτωση

Όταν στα φαρμακεία διατίθεται επείγουσα αντισύλληψη χωρίς συνταγογράφηση, η χρήση του φαρμάκου αυξάνεται σε σύγκριση με τη διάθεση του φαρμάκου από γιατρούς, κλινικές ή νοσοκομεία4. Η αυξημένη πρόσβαση στην επείγουσα αντισύλληψη μέσω των φαρμακείων δεν επιφέρει καμία αρνητική επίπτωση στη χρήση άλλων μεθόδων αντισύλληψης.4

Μελέτες καταδεικνύουν ότι γυναίκες και έφηβες με μεγαλύτερη πρόσβαση στην επείγουσα αντισύλληψη είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν κάποια τακτική μέθοδο αντισύλληψης μετά τη χρήση της επείγουσας αντισύλληψης 9. Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως διαπιστώθηκε, το υψηλότερο επίπεδο χρήσης μέσω διαθεσιμότητας χωρίς συνταγή:

Δεν οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων5

Δεν αυξάνει την επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά στις έφηβες6,7

Δεν οδηγεί σε αυξημένη συχνότητα σεξουαλικών επαφών χωρίς προφυλάξεις5

Δεν οδηγεί σε μειωμένη χρήση άλλων μεθόδων αντισύλληψης5

Δεν οδηγεί σε μειωμένη χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων, όπως οι αποτελεσματικές ορμονικές μέθοδοι και τα προφυλακτικά5,8

• Η εμπειρία επείγουσας αντισύλληψης των γυναικών αποτελεί παράγοντα παρακίνησης για συνεπέστερη χρήση τακτικής αντισύλληψης9

Graphs Pharma11

  Η Ορθή Πρακτική Φαρμακείου μπορεί να περιλαμβάνει:

• Διατύπωση των σωστών ερωτήσεων, αποφυγή περιττής, προσωπικής ή αδιάκριτης ανάκρισης
• Παροχή ποιοτικών συμβουλών με ευαισθησία χωρίς «κήρυγμα»
• Δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι γυναίκες αισθάνονται άνετα και όπου δεν επικρίνονται

 

Η ποιότητα της αλληλεπίδρασης στο φαρμακείο είναι σημαντικός παράγοντας για την κατάλληλη χρήση που οδηγεί σε λιγότερες ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και στη σωστή χρήση του προϊόντος. Είναι επίσης πιθανό να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην απόφαση της γυναίκας να κάνει ό,τι χρειάζεται σε περίπτωση μελλοντικής σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις.

 

Παραπομπές
1.Διεθνής συνεργασία για την επείγουσα αντισύλληψη. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα www.cemergency contraceptioninfo.org. Πρόσβαση Οκτώβριος 2013.
2.Taylor B. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 2003: 29(2): 7.
3.Δεδομένα στο αρχείο HRA. Έρευνα Hamell, Συμπεριφορά των φαρμακοποιών αναφορικά με την επείγουσα αντισύλληψη. Απρίλιος 2013.
4.Διεθνής Φαρμακευτική Ομοσπονδία (FIP): Εργασία αναφορά της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας για τη συμμετοχή των φαρμακοποιών στη βελτίωση της υγείας της μητέρας, του νεογέννητου και του παιδιού (MNCH) 2011. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=325&table_id=. Πρόσβαση Οκτώβριος 2013
5.Polis και συνεργάτες The Cochrane Library 2013, Issue 7.
6.Walker και συνεργάτες J Adolesc Health 2004. 35(4): 329-34. Περίληψη μόνο – να χορηγηθεί
7.Raine TR και συνεργάτες JAMA 2005. 293: 54–62.
8.Moreau C και συνεργάτες. 2009. Am J Public Health. 2009. 99: 441–442.
9.Gainer E και συνεργάτες. Contraception 2003; 68(2): 117-24.
10.Ορθή Πρακτική Φαρμακείου. Κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες ΔΦΟ/ΠΟΥ για την Ορθή Πρακτική Φαρμακείου: Πρότυπα υπηρεσιών ποιότητας 2012. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα: http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=331&table_id=. Πρόσβαση Οκτώβριος 2013.

Ορισμός

Επείγουσα αντισύλληψη ορίζεται η χρήση φαρμάκου ή συσκευής μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις προκειμένου να προληφθεί η ακούσια εγκυμοσύνη.1

Πρόκειται για «εφεδρική» ή «μετά το σεξ» αντισυλληπτική λύση.

Είναι γνωστή και ως το «χάπι της επόμενης μέρας» ή το «χάπι του επόμενου πρωινού»

Πότε χρησιμοποιείται η επείγουσα αντισύλληψη;

Η επείγουσα αντισύλληψη μπορεί να προλάβει πιο αποτελεσματικά τυχόν εγκυμοσύνη όταν χρησιμοποιηθεί νωρίς μετά την επαφή. Αποτελεί σημαντική εφεδρική λύση σε περιπτώσεις επαφής χωρίς προφυλάξεις ή ατυχήματος στην εφαρμογή της αντισυλληπτικής μεθόδου (ξεχασμένο χάπι, σκισμένο προφυλακτικό) και μετά από βιασμό ή εξαναγκασμένη σεξουαλική επαφή.2

Πώς μπορούν οι γυναίκες να εξηγήσουν την ανάγκη για επείγουσα αντισύλληψη

 • Σπασμένο ή μετατοπισμένο προφυλακτικό
 • Ξεχασμένο χάπι, μη τοποθέτηση κολπικού δακτυλίου ή μη εφαρμογή εμπλάστρου
 • Μετατόπιση διαφράγματος ή κάψας
 • Αποτυχία της μεθόδου «τραβήγματος»
 • Καμία χρήση αντισύλληψης
 • Εξαναγκασμένη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις

Η ιστορία της επείγουσας αντισύλληψης

Η ιδέα της επείγουσας αντισύλληψης δεν είναι καινούργια. Η έρευνα για την αντισύλληψη μετά τη συνουσία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1920.

 

Graphs Pharma9

Παραπομπές
1.Consensus statement on emergency contraception. Contraception 1995; 52: 211–3.
2.Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. (Σε συνεργασία με τη Διεθνή Συνεργασία για την Επείγουσα Αντισύλληψη, τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυναικολογίας και Μαιευτικής, τη Διεθνή Ομοσπονδία Προγραμματισμένης Μητρότητας, το Τμήμα Αναπαραγωγικής Υγείας και Έρευνας). Ενημερωτικό δελτίο για την ασφάλεια των χαπιών επείγουσας αντισύλληψης με λεβονοργεστρέλη μόνο. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Accessed October 2013.
3.Ellertson C. Fam Plann Perspect 1996. 28(2): 44-8.
4.Haspels AA και Andriesse R. Europ J Obstet Reprod Biol 1973. 3/4: 113-117.